6.12.2010

har den jävla låten på huvet

looooovin you is easy cus you're beautifuuuul, makin love with you is all i wanna doooo
tjalalalalaaaa tjalalalaaa lalalalal laaa laa lala laaa du du du du duuuuuum aaaaaaaaaah aaah
no one else can make me feel the colors that you bring stay with me while we grow old and we will live each day in springtiiiiiiiime och så om igen

fuck u
tja

Inga kommentarer: