9.20.2011

"life is what happens to you while you're busy making other plans"


john lennon, kingen

9.14.2011

saker som måste fixas:

visum - på g
vaccin - torsdag kl 15!
cykel - check
jobbgrejs - check
städa- chickan fixa
tvätta - check
viiiiiiiila - check

9.12.2011

9.06.2011

inte alls lika lätt att sova ensam numera